přehrát/pauza

Hanuš Marek

Jaké je mé vzdělání?
Vystudoval jsem vysokou školu UJEP Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Jaké jsou mé zájmy?
Sport (aktivně i pasivně)- veškeré míčové hry, lyžování, hokej, fitko, jízda na kole. Dále pak hudba, film, četba faktografické literatury, hra na kytaru. Mám rád přírodu, jízdu autem, deskové hry, šachy, hádanky... a práci – jsem bohužel asi workholik.

Jaké jsou mě životní cíle?
Rád bych žil tak, aby se lidé kolem mě radovali z toho, že tady na světě jsem.

Žádné konkrétní motto nemám, ale řada výroků vzdělaných lidí se mi zdá být poučná a inspirativní. A i když celková pravda naprosto všech těchto myšlenek je minimálně relativní, když už ne přímo diskutabilní a rozhodně se dle všech níže uvedených citátů nejde řídit, u mnohých z nich by nejméně stálo za to, se nad nimi aspoň zamyslet.

„Není to tím, že bych byl tak chytrý; jenom se problémem déle zabývám." (Albert Einstein)


„Každý čin časem zapadne v zapomnění." (Tarttová)


„Láska veřejně rozhlašovaná je málokdy trvalá" (Stendhal)


„Člověk, jenž chce sloužiti pravdě a spravedlnosti, má být připraven, že zůstane osamocen." (Bercler)


„Systém práce, který vymyslí velký člověk, nemohou hájit malí lidé...i k tomu je zapotřebí velkého člověka." (Jean Paul)


„Zpozoroval-li jsi u někoho omyl, oprav ho mírně a ukaž mu, v čem se zmýlil.

Neposlechne-li tebe, nikoho neviň, ale buď, pokud to jde i dále mírný." (Marcus Aurelius)


„Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní." (Plautus)


„Slabou stránkou našeho přítele je vždy jeho žena." (Joyce)


„Lépe je být jeden den kohoutem než čtyřicet dnů slepicí." (Orientální přísloví)


„Přátelství je samo o sobě štěstím. Láska si ho jen nárokuje." (Prudhomme)


„Člověk se stane volným pouze tím, že se připoutá k lidem." (Brie)


„Otcovo sebeovladání je pro děti nejlepším poučením." (Demokritos)


„Lépe je nemít než ztratit." (Hebbel)


„Někteří lidé vidí věci takové, jaké jsou a ptají se proč. Já sním o věcech, které nikdy nebyly a říkám, proč ne." (Robert F. Kennedy)


„Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme." (Maurois André)


„Lidé mi říkají: "Měl jste obrovský úspěch. Jak jste to dokázal?" Vracím se k tomu co mne naučili moji rodiče. Snaž se. Získej veškeré vzdělání, jaké můžeš, ale pak proboha něco dělej. Nestůj jen na místě, dokaž, ať se něco stane." (Iacocca Lee)


„Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem. Vítězství." (Sir Winston Churchill)


"Nezáleží na tom, kolik lidí známe, ale kolik lidí bude cítit trvalou ztrátu, až odejdeme. Záleží na tom, kdo, kvůli čemu a jak dlouho si nás bude pamatovat." (autor neznámý)


„Používej talent, který máš. V lesích by bylo hrobové ticho, kdyby tam zpívali pouze nejlepší ptáci." (Henry Van Dyke)
„Žádné výsady neopravňují člověka k tomu, aby se vyvyšoval nad druhé“ (Pierre de Baumarchais )


„Nejvíce se mi na mně líbí, že se sám sobě nelíbím." (M. Aurelius)
„Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu." (Aristoteles)


„Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně přijatelným způsobem." (americké přísloví)
„I ta nejlehčí práce bude pro tebe náročná, když ji nebudeš rád vykonávat" (Terentius)


„Všeobecnou lidskou chybou je, že v období klidu na moři, nepočítá s bouřkou." (Machiavelli)


„Statečnost je poslední zbraní člověka, kterou ponechala příroda člověku proti strastem života a umírání." (Coudenhove - Calergi)


„Máme rádi lidi, kteří nás obdivují, ale nemáme rádi ty, které obdivujeme my." (La Rouchefoucauld)


„Fantazie je snesitelná jenom ve společnosti rozumu." (Hebbel)


„Každý den přináší nové problémy, které je třeba nezbytně nutně řešit, aby se později vynořily v jiné podobě." (Andersen Nexo)


„Zloba si nehledá důvody, ale příčiny." (J.W. Goethe)


„Člověk musí mít výjimečné ctnosti anebo neřesti. Jinak není znám ani obdivován." (La Bruyére)


„Nic nás nepovzbudí více než rozpaky druhých." (Radiguet)


„Neříkej, co víš, ale snaž se vždy vědět, co říkáš." (Aelianus)


„Inteligentní muž neřekne nikdy nic hloupého, ale co víc ani nikdy nic hloupého neslyší." (Borne)


„Za všechen nepořádek nenesou vinu jen ti, kteří ho dělají, ale ti, kteří jim nebrání." (Kastner)


„Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili." (N. Machiavelli)


„Myšlenka se tvoří v ústech." (T. Tzara)

<